Hoàn Trả Cược Casino Trực Tuyến 0.76% Không Giới Hạn!

vn-vi_240x140-REBLCSN-2013

vn-vi_240x140-REBLCSN-2013

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

 1. Hoàn Trả Cược Casino Trực Tuyến. Không Giới Hạn! (“Khuyến Mãi”) được áp dụng cho tất cả thành viên 188BET đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD (“thành viên hợp lệ”).
 2. Thời gian Khuyến Mãi bao gồm các tuần, mỗi tuần riêng biệt gồm 7 ngày, bắt đầu từ mỗi Thứ 2 11:00AM và kết thúc vào Thứ 2 tiếp theo 10:59AM (GMT+7) (“tuần Khuyến Mãi”).
 3. Để tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET tại www.188BET.com và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này, và chỉ cần thực hiện một lần duy nhất trong thời gian Khuyến Mãi.
 4. Tham gia Khuyến Mãi, thành viên hợp lệ sẽ nhận được những hoàn trả cược như sau:
   • Hoàn trả cược, dựa trên tổng số tiền đặt cược tương ứng của thành viên hợp lệ tại 188BET Casino Trực Tuyến mỗi tuần Khuyến Mãi trong thời gian Khuyến Mãi, lên đến 0.76% nếu thành viên hợp lệ đặt cược liên tục trong hoặc hơn 3 tháng (lên đến 5 tháng liên tục) kể từ khi tham gia Khuyến Mãi. Theo mục đích Khuyến Mãi, cược đặt cho Blackjack sẽ không được tính.
  Số tháng đặt cược liên tục tính từ thời điểm tham gia Khuyến Mãi
  Hoàn Trả Cược (%)
  Tham Gia Khuyến Mãi
  2 tháng liên tục
  3 – 5 tháng liên tục
   • Hoàn trả cược thêm, dựa trên tổng số tiền hoàn trả cược tương ứng của thành viên hợp lệ tại Điều Khoản 5.a mỗi tuần Khuyến Mãi trong thời gian Khuyến Mãi, lên đến 7.6% nếu thành viên hợp lệ đặt cược liên tục trong hoặc hơn 12 tháng kể từ khi tham gia Khuyến Mãi.
  Số tháng đặt cược liên tục
  Hoàn Trả Cược 0.76% + Hoàn Trả Cược Thêm
  Hoàn Trả Cược Thêm
  6 – 8 tháng liên tục
  9 – 11 tháng liên tục
  12 tháng liên tục +

  Ví dụ: thành viên hợp lệ A đặt cược liên tục trong 12 tháng kể từ khi tham gia Khuyến Mãi, và đặt tổng 100,000 USD một tuần Khuyến Mãi thuộc tháng thứ 12 trong thời gian Khuyến Mãi, vậy thành viên A có thể nhận tổng tiền hoàn trả cược = hoàn trả cược (100,000 x 0.76% = 760) + hoàn trả cược thêm (760 x 7.6% = 58) = 818 USD.

 5. Điều kiện Khuyến Mãi yêu cầu thành viên hợp lệ đặt tối thiểu một (1) cược tại Casino Trực Tuyến mỗi tháng trong thời gian Khuyến Mãi dựa trên việc tham gia Khuyến Mãi. Theo mục đích Khuyến Mãi:
  • Mức hoàn trả cược tại Điều Khoản 5 sẽ được hạ xuống mức thấp hơn, nếu cược không được đặt liên tục mỗi tháng. Hoàn trả cược cho thành viên hợp lệ theo đó sẽ được tính trên mức đã điều chỉnh.
  • Đối với thành viên hợp lệ Mức hoàn trả cược 4: khi sự liên tục của số tháng đặt cược dừng lại, thành viên hợp lệ cần đặt cược ít nhất 6 tháng liên tục để nhận lại Mức hoàn trả cược 4.

  Ví dụ:

 6. Hoàn trả cược sẽ chỉ được áp dụng kể từ thời điểm đăng ký Khuyến Mãi.
 7. Tiền hoàn trả cược sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi thành viên hợp lệ vào Thứ 4 tiếp theo của mỗi tuần Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận tiền hoàn trả cược.
 8. Chỉ những cược Casino Trực Tuyến có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game và cược đặt cho Blackjack sẽ không được tính.
 9. Tất cả tiền hoàn trả cược nhận được bởi thành viên hợp lệ từ Khuyến Mãi cần được sử dụng đặt cược 1 lần tại sản phẩm bất kỳ của 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền hoàn trả cược và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền hoàn trả cược được cập nhật.
 10. Theo mục đích Khuyến Mãi 188bet, chỉ những cược có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 11. Khách hàng tham gia Khuyến Mãi này cũng đồng thời có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại 188BET.