Lịch thi đấu World Cup 2018

Lịch thi đấu World Cup 2018 sẽ khởi tranh từ ngày 14/6/2018 đến 15/7/2018 tại Nga. Lịch phát sóng trực tiếp bóng đá các trận đấu tại giải World Cup 2018.

⚽ Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay

 • 14/6/2018 – 22h00 🏆 Nga 🆚 A Rập Xê Út
 • 15/6/2018 – 19h00 🏆 Ai Cập 🆚 Uruguay
 • 20/6/2018 – 01h00 🏆 Nga 🆚 Ai Cập
 • 20/6/2018 – 22h00 🏆 A Rập Xê Út 🆚 Uruguay
 • 25/6/2018 – 21h00 🏆 Uruguay 🆚 Nga
 • 25/6/2018 – 21h00 🏆 A Rập Xê Út 🆚 Ai Cập

⚽ Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Iran

 • 15/6/2018 – 22h00 🏆 Ma Rốc 🆚 Iran
 • 16/6/2018 – 01h00 🏆 Bồ Đào Nha 🆚 Tây Ban Nha
 • 20/6/2018 – 19h00 🏆 Bồ Đào Nha 🆚 Ma Rốc
 • 21/6/2018 – 01h00 🏆 Iran 🆚 Tây Ban Nha
 • 26/6/2018 – 01h00 🏆 Iran 🆚 Bồ Đào Nha
 • 26/6/2018 – 01h00 🏆 Tây Ban Nha 🆚 Ma Rốc

⚽ Bảng C: Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch 

 • 16/6/2018 – 17h00 🏆 Pháp 🆚 Australia
 • 16/6/2018 – 23h00 🏆 Peru 🆚 Đan Mạch
 • 21/6/2018 – 19h00 🏆 Đan Mạch 🆚 Australia
 • 21/6/2018 – 22h00 🏆 Pháp 🆚 Peru
 • 26/6/2018 – 21h00 🏆 Đan Mạch 🆚 Pháp
 • 26/6/2018 – 21h00 🏆 Australia 🆚 Peru

⚽ Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria

 • 16/6/2018 – 20h00 🏆 Argentina 🆚 Iceland
 • 17/6/2018 – 02h00 🏆 Croatia 🆚 Nigeria
 • 22/6/2018 – 01h00 🏆 Argentina 🆚 Croatia
 • 22/6/2018 – 22h00 🏆 Nigeria 🆚 Iceland
 • 27/6/2018 – 01h00 🏆 Nigeria 🆚 Argentina
 • 27/6/2018 – 01h00 🏆 Iceland 🆚 Croatia

⚽ Bảng E: Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia

 • 17/6/2018 – 19h00 🏆 Costa Rica 🆚 Serbia
 • 18/6/2018 – 01h00 🏆 Brazil 🆚 Thụy Sĩ
 • 22/6/2018 – 19h00 🏆 Brazil 🆚 Costa Rica
 • 23/6/2018 – 01h00 🏆 Serbia 🆚 Thụy Sĩ
 • 28/6/2018 – 01h00 🏆 Serbia 🆚 Brazil
 • 28/6/2018 – 01h00 🏆 Thụy Sĩ 🆚 Costa Rica

⚽ Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

 • 17/6/2018 – 22h00 🏆 Đức 🆚 Mexico
 • 18/6/2018 – 19h00 🏆 Thụy Điển 🆚 Hàn Quốc
 • 23/6/2018 – 22h00 🏆 Hàn Quốc 🆚 Mexico
 • 24/6/2018 – 01h00 🏆 Đức 🆚 Thụy Điển
 • 27/6/2018 – 21h00 🏆 Hàn Quốc 🆚 Đức
 • 27/6/2018 – 21h00 🏆 Mexico 🆚 Thụy Điển

⚽ Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh

 • 18/6/2018 – 22h00 🏆 Bỉ 🆚 Panama
 • 19/6/2018 – 01h00 🏆 Tunisia 🆚 Anh
 • 23/6/2018 – 19h00 🏆 Bỉ 🆚 Tunisia
 • 24/6/2018 – 19h00 🏆 Anh 🆚 Panama
 • 29/6/2018 – 01h00 🏆 Anh 🆚 Bỉ
 • 29/6/2018 – 01h00 🏆 Panama 🆚 Tunisia

⚽ Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản 

 • 19/6/2018 – 19h00 🏆 Colombia 🆚 Nhật Bản
 • 19/6/2018 – 22h00 🏆 Ba Lan 🆚 Senegal
 • 24/6/2018 – 22h00 🏆 Nhật Bản 🆚 Senegal
 • 25/6/2018 – 01h00 🏆 Ba Lan 🆚 Colombia
 • 28/6/2018 – 21h00 🏆 Nhật Bản 🆚 Ba Lan
 • 28/6/2018 – 21h00 🏆 Senegal 🆚 Colombia